Giá rẻ nhất thị trường Mẫu mã sản phẩm đa dạng Chất lượng cao
Pallet gỗ PL47

Pallet gỗ PL47

Size: 1200x800x138mm

Giá: 104.000

Pallet gỗ PL46

Pallet gỗ PL46

Size: 1100x900x138mm

Giá: 98.000

Pallet gỗ PL45

Pallet gỗ PL45

Size: 1200x800x105mm

Giá: 104.000

Pallet gỗ PL44

Pallet gỗ PL44

Size: 1100x900x105

Giá: 92.000

Pallet gỗ PL43

Pallet gỗ PL43

Size: 1200x800x125mm

Giá: 83.000

Pallet gỗ PL42

Pallet gỗ PL42

Size: 1000x1000x125mm

Giá: 82.000

Pallet gỗ PL41

Pallet gỗ PL41

Size: 1000x1000x110

Giá: 82.000

Pallet gỗ PL40

Pallet gỗ PL40

Size: 1000x800x110mm

Giá: 78.000

Pallet gỗ PL38

Pallet gỗ PL38

Size: 1100x1100x135

Giá: 166.000

Pallet gỗ PL37

Pallet gỗ PL37

Size: 1200x1000x135mm

Giá: 166.000

Thùng gỗ TG 10

Thùng gỗ TG 10

Size: 800x600x600(mm)

Giá: 0

Thùng gỗ TG 09

Thùng gỗ TG 09

Size: 1200x600x600(mm)

Giá: 0

Thùng gỗ TG 08

Thùng gỗ TG 08

Size: 600x600x624(mm)

Giá: 0

Thùng gỗ TG 07

Thùng gỗ TG 07

Size: 800x800x824(mm)

Giá: 0

Thùng gỗ TG 06

Thùng gỗ TG 06

Size: 1200x800x824(mm)

Giá: 0

Thùng gỗ 05

Thùng gỗ 05

Size: 1200x600x624(mm)

Giá: 0

Thùng gõ TG 04

Thùng gõ TG 04

Size: 600x600x624(mm)

Giá: 0

Thùng gỗ TG 03

Thùng gỗ TG 03

Size: 800x800x824(mm)

Giá: 0

Thùng gỗ TG 02

Thùng gỗ TG 02

Size: 1200x800x824(mm)

Giá: 0

Thùng gỗ TG01

Thùng gỗ TG01

Size: 1200x600x624(mm)

Giá: 0

Pallet gỗ PL10

Pallet gỗ PL10

Size: 1100x1100x120

Giá: 105.000

Pallet gỗ PL09

Pallet gỗ PL09

Size: 1100X1100x120

Giá: 95.000

Pallet gỗ PL03

Pallet gỗ PL03

Size: 800x800X120mm

Giá: 83.000

Pallet gỗ PL02

Pallet gỗ PL02

Size: 800x800x120

Giá: 75.000

Pallet gỗ PL01

Pallet gỗ PL01

Size: 800x800x120

Giá: 68.000

Quý khách: Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: Palletgothanglong@gmail.com hoặc Mobile: 0916.547.2126